Denne personvernerklæringen forklarer hvordan Megapiksel samler inn og bruker dine personopplysninger.

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har noen spørsmål til vår personvernerklæring.

ANSVAR FOR PERSONOPPLYSNINGENE

Megapiksel AS Org. nr. 927 618 842, Fredrik Selmers vei, 0663 Oslo er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger

BEHANDLING AV DINE OPPLYSNINGER

Personopplysninger som navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse er personopplysninger som Megapiksel vil behandle.

Med behandling menes enhver handling som innebærer aktivitet med dine personopplysninger. Dette kan innebære, men ikke begrenses til f.eks. registrering, lagring, sletting, organisering og overføring.

HVORFOR SAMLER VI INN PERSONOPPLYSNINGENE DINE?

Vi samler inn dine personopplysninger fordi vi ønsker å ta kontakt med deg om et potensielt samarbeid. Dine opplysninger vil også kunne bli brukt til å sende ut nyhetsbrev.

LAGRING AV PERSONOPPLYSNINGENE

Personopplysninger skal i henhold til personopplysningsloven slettes når oppbevaring ikke lenger er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen.

Vi gjennomfører regelmessige kontroller av den informasjonen vi lagrer og behandler. Når vi ikke har rett til å lagre eller behandle informasjonen, vil den bli slettet.

SAMTYKKE TIL BEHANDLING AV OPPLYSNINGENE

I telefonsamtale med Megapiksel og deres medarbeidere gir du et muntlig samtykke til at vi behandler personopplysningene dine som blir formidlet via denne samtalen. Dersom du sender en en henvendelse til oss via vår nettside www.megapiksel.no eller e-post hei@megapiksel.no gir du ditt samtykke i forbindelse med dette.

TILGANG, RETTING OG SLETTING AV DATA

Tilgang

Du har alltid rett til å vite om vi behandler personopplysninger knyttet til deg, og i slike tilfeller få tilgang til dine personopplysninger. Du har rett til å få en kopi av personopplysningene som behandles. Informasjonen finnes i et utdrag, som også omfatter formål, kategorier av personopplysninger, mottakerkategorier, lagringsperioder, dine rettigheter, opplysninger om hvor dataene ble samlet inn fra og eventuelle automatiserte beslutninger.

For din sikkerhet kan vi trenge ytterligere informasjon fra deg for å sikre at det er deg som ber om tilgang til dataene og slik at vi kan gi deg opplysningene på en trygg måte.

Retting

Du har rett til å få uriktige personopplysninger om deg rettet. Du har også rett til å supplere ufullstendige personopplysninger med hensyn til formålet med behandlingen.

Sletting

Du har i følgende tilfeller rett til å få slettet dine personopplysninger:

Det er ikke sikkert at vi kan imøtekomme forespørselen din om å slette dine personopplysninger. For eksempel, hvis opplysningene er nødvendige for å oppfylle en juridisk forpliktelse som vi er underlagt, for å utføre en oppgave av offentlig interesse, eller hvis opplysningene er nødvendig for å bestemme, håndheve eller forsvare juridiske krav.

Begrensning

Du har krav på at vi begrenser behandlingen av dine personopplysninger i følgende tilfeller:

Hvis behandlingen av dine personopplysninger er begrenset, kan vi utover det å lagre dine personopplysninger bare behandle dem med:

Dataportabilitet

Du har rett til å få de personopplysningene du har gitt oss i et strukturert, alminnelig benyttet og maskinlesbart format. Du har også rett til å overføre denne informasjonen til en annen behandlingsansvarlig og, hvis det er teknisk mulig, å få overført direkte fra oss til en annen behandlingsansvarlig. Dette under forutsetning av at behandling av personopplysninger skjer på grunnlag av samtykke eller for oppfyllelse av kontrakten som et juridisk grunnlag, og at behandlingen er automatisert.

Retten til å protestere

Du har rett til å protestere mot behandling av dine personopplysninger som er behandlet på grunnlag av allmenn interesse eller berettiget interesse, herunder profilering. Hvis du protesterer mot en slik behandling, vil vi ikke lenger kunne behandle opplysningene dine hvis vi ikke kan vise til tvingende berettigede grunner som veier tyngre enn dine interesser, rettigheter og friheter, eller hvis vi behandler dine personopplysninger med det formål å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav.

SPØRSMÅL UTOVER DETTE?

Hvis du lurer på noe angående vår håndtering av dine personopplysninger, vennligst kontakt oss. Du kan da skrive til oss eller kontakte Datatilsynet for spørsmål om personopplysninger. Du har også rett til å klage til Datatilsynet dersom du er misfornøyd. Du finner kontaktinformasjon og informasjon om hvordan du kan klage til Datatilsynet på tilsynets nettsider: www.datatilsynet.no

Megapiksel AS Org. nr. 921 670 605, Fredrik Selmers vei, 0663 Oslo 

hei@megapiksel.no  – www.megapiksel.no